top of page
471.png

PARTİKÜL TEDAVİLERİ

KOLLAJEN PARTİKÜL

Kronik Yaralar ve Diyabetik Ülserlerde Etkin Çözüm
Steril İlaçlı Kollajen Partiküler

Diyabetik ülser, venöz ülser, bası yaraları gibi kronikleşmiş yaraları tedavi eden doktorlar, ülser tedavisinin karmaşıklığı ve geleneksel tedavi yöntemlerinin yetersizliği nedeniyle yara kapatmakta büyük sorunlar yaşamaktadır. Geleneksel olan yara tedavi etme yöntemlerinde çoğu zaman sonuç amputasyon ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeple kollajen gibi bio materyallerin kullanılması kronik yaraların tedavisinde hasta için etkin bir çözüm sunmaktadır.

Kollajen doku oluşumunda önemli rol oynayan hücresel matriks proteindir. İnsanlarda en çok bulunan protein tipidir ve çok çeşitli fonksiyonları vardır. Balıklarda, en yoğun kollajen konsantresi, yüzgeç, deri, iskelet ve hava kesesinde bulunmaktadır. Kollajenlerin yara bakımındaki etkisi ve tedavi başarısı bir çok tıp literatürü ile belgelenmiştir. Kollajen, yara yatağında yeni liflerin ve granül dokunun oluşmasını sağlayarak, kronik yaraların iyileşmesi için gerekli ve uygun ortamı sağlamaktadır.

 • İyileşmeyen Ülserler

 • Diyabetik ayak ülserleri

 • Bası ülserleri

 • Venöz Ülserler

 • Travmatik yaralar

 • Cerrahi yaralar

 • Enfekte ve enfektesiz yaralar

 • Hafif ve ağır akıntılı yaralar

 • Tünelli ve zarar görmüş yaralar

 • Kanamayı durdurur.

 • Monositleri çekerek yara debridmanına yardımcı olur.

 • Doku ve damar oluşumu için matriks yapı sağlar.

 • Fibroblastları vehücreleri çekmeye yardımcı olur.

 • Fibronektinle tutunarak hücre birleşimini artırır.

 • Keratin oksitlerin gelişmesini,farklılaşmasını ve göçünü destekler.

 • Liflerin oluşumuna ve depolanmasına yardımcı olarakdoku bütünlüğünü artırır.

 • Yara yatağı belirlenir, debride dilir ve temizlenir.

 • Yeterli miktarda BioFil-AB veya Helisorb partikül yara yatağını kapayacak şekilde uygulanır.

 • Tünel ve kavite yaralarda, Helisorb Partiküller salin solüsyon ile jel haline getirilip, derin olan yaraya uygulanabilir.

 • Ağır akıntılı yaralarda, yara emilimli pansuman ile örtülür, gerekirse değiştirilir.

 • Hafif akıntılı yaralarda, yara ikinci pansuman ile kaplanır, gerekirse değiştirilir.

 • Yaranın durumuna göre günlük yada 2-3 günde bir uygulanabilir.

 • Yara salin ile yıkanarak bölge tamamen temizlenir.

 • Ödemin azalması ile, tedavinin başlarında ilk bir kaç gün yara büyük görünebilir.

 • Tedavinin ilk bir kaç gününde yara akıntısında artış görünebilir.

 • Kolajen Partikül kullanımıyla birlikte, diğer koşullar (venöz, arterial, dışardan gelen basınç) tedavi edilir ve besin desteğide uygulanır.

 • Kolajen Partiküller yaraya sıkıca doldurulmamalıdır.

 • Her zaman nemli bir yara ortamı sağlanmalıdır.

 • Kolajen Partiküller, mupirosin ve metronidazol hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 • Lokal yara temizlemede kullanılan, Povidone İyot, H2O2 ve Sodyum Hipoklorit toksisite seviyesi, yeni doku oluşumunu olumsuz etkileyeceği için kullanılması önerilmemektedir.

bottom of page